mr. A.M.J.M. Louwerse

Anna Louwerse Advocatuur te Purmerend (Noord-Holland, vlakbij Amsterdam) is het advocatenkantoor van immigratie advocaat mr. A.M.J.M. Louwerse

Anna Louwerse Advocatuur staat voor:

Anna Louwerse Advocatuur behandelt onder andere zaken met de volgende onderwerpen: gezinshereniging, verblijf bij echtgenoot, verblijf bij partner, verblijf kind bij ouder of ouder bij kind, verblijf pleegkind bij pleegouder, Richtlijn Gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG), asiel nareis, art. 8 EVRM gezinsleven en privéleven, EU-verblijfsrechten (Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG), “Chavez-zaken” (art. 20 VWEU), verblijfsvergunning onbepaalde tijd, Richtlijn langdurig ingezeten derdelanders (Richtlijn 2003/109/EG), schrijnende gevallen, de discretionaire bevoegdheid, kinderpardon, langdurig verblijvende kinderen, staatlozen, terugkeerbesluit, inreisverbod, Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG, intrekking verblijfsvergunning in verband met de openbare orde of om andere redenen, wijziging verblijfsdoel van de verblijfsvergunning, voortgezet verblijf na een eerdere verblijfsvergunning, verblijf op medische gronden, verblijfsvergunning voor studie, asiel bepaalde tijd, asiel onbepaalde tijd, naturalisatie tot Nederlander, intrekking Nederlanderschap.

Anna Louwerse heeft meer dan 20 jaar ervaring als immigratierecht-advocaat / experienced immigration lawyer

In 1999 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam met keuzevak vreemdelingenrecht. Vanaf 1999 werkte ik bij Hamerslag & van Haren Advocaten te Amsterdam, waar ik zaken op zowel het gebied van asiel- en vluchtelingenrecht als op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht behandelde. In 2022 heb ik mijn kantoor Anna Louwerse Advocatuur in Purmerend geopend, waar ik doorga als “immigration lawyer”. Ik ga altijd voor de volle 100% voor al mijn zaken.

Als kind was ik al nieuwsgierig naar andere culturen en las ik boeken over verre landen. Toen ik op de middelbare school zat en er een AZC in mijn woonplaats werd gevestigd, meldde ik me meteen aan als taalvrijwilliger. Tijdens mijn rechtenstudie bleef ik taallessen Nederlands geven in het AZC en ging ik spreekuren draaien op het plaatselijke kantoor van VluchtelingenWerk. Door de ervaringen die ik in deze tijd opdeed besloot ik dat ik vreemdelingenrecht-advocaat wilde worden. Inmiddels is het vele jaren later en doe ik dit werk nog steeds met veel voldoening.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ik ben lid van de

Over “schrijnende gevallen”, de “discretionaire bevoegdheid”, schreef ik een artikel in het tijdschrift “Journaal Vreemdelingenrecht”, “Van het kastje burgemeestersbrieven naar de muur van het M50-loket”, JNVR 2015, 3/29.

Mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand

Anna Louwerse Advocatuur behandelt ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat houdt in dat als uw gezinsinkomen onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen ligt, u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat heet een “toevoeging”. In dat geval hoeft u alleen een eigen bijdrage in de advocaatkosten te betalen en betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de rest. Soms is die eigen bijdrage zelfs 0. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mail of bel gerust!

Zoekt u een immigratierecht-advocaat voor een advies of procedure, of heeft u hier vragen over, mail of bel gerust! Dan kijken we wat ik voor u kan betekenen.