Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ik ben individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij AON.

De contactgegevens van AON zijn:
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam
Tel. 088 - 810 81 33

Mijn aansprakelijkheid is gedekt ongeacht waar ter wereld de fout is begaan of het voorval heeft plaatsgevonden. De verzekering dekt echter niet aanspraken die tegen mij zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.