Vervanging

Voor cliënten:

Wanneer ik met vakantie of om andere redenen gepland tijdelijk afwezig ben, dan wordt u daarover geïnformeerd door middel van een automatisch antwoord per e-mail en een tekst op het antwoordapparaat van de telefoon. Daarin zal ook medegedeeld worden wanneer ik weer aanwezig ben. Mijn post en e-mails worden tijdens mijn afwezigheid op urgentie bekeken door een waarnemer. Wanneer er belangrijk nieuws voor u is, stuurt de waarnemer dat naar u door. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de post. Is er iets dat echt niet kan wachten tot ik terug ben, stuurt u dan een e-mail naar louwerse@al-advo.nl met tekst “urgent” in de onderwerpbalk. Mijn waarnemer zal uw e-mail lezen en indien nodig contact met u opnemen.

Wanneer ik ongepland voor langere tijd of permanent afwezig ben, bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekenhuisopname voor langere duur of overlijden, zal mevrouw Zwart u informeren en mij vervangen.